Fra skrotstein til design

Begrepet «skrotstein» finnes ikke lenger i Brunlanes. Lundhs har fokus på å utnytte larvikitten 100%.

Inne på Lundhs kontorer i Larvik stiller Thor-Anders Lundh Håkestad seg opp foran en vegg dekket av grønn mose. Her kan han stå med god samvittighet.

Daglig leder av Lundhs har nemlig som mål å snu utviklingen i bedriften. Der det innen steinindustrien tidligere kun var en liten prosentandel som faktisk ble tatt i bruk, skal nå alt av uttak komme til nytte. Innen tre år skal bedriften rapportere 0% skrot og 100% utnyttelse. Av produkter kan nevnes store bølgebrytere, kantsteiner, hverdagsobjekter, smykker eller også grus.

Design av larvikitten hos Lundhs. Her ett bord og blomsterpotte
Litt ditt, litt mitt: Larvikitt er ikke bare store blokker som fraktes til utlandet. Nasjonalsteinen som utvinnes Brunlanes kan også bli fine objekter i vanlige hjem.

Tro kan flytte fjell

Thor-Anders Lundh Håkestad forteller at utviklingen er en del av det grønne skifte. Bedriften er av myndighetene pålagt å legge en plan for effektivisering av allerede utnyttede områder. Det skal også foreligge en strategi for opprydning og eventuell gjenbruk av området. Kan arealene eksempelvis, en gang i fremtiden, benyttes som boligområder? En ting er likevel restriksjoner og strenge krav, Thor-Anders mener å ha de samme miljøvennlige verdiene i ryggraden. – Det er rett og rimelig å satse på noe som varer, produkt som ikke blir til avfall, som ikke forurenser, som kan resirkuleres og gå tilbake til naturen.

Skrotstein eller design, det tas nøye kontroll av steinen hos Lundhs Real Stone i Brunlanes
Kvalitetskontroll: Før var der langt færre leverandører og Larvikitt sto høyt i kurs. I dag konkurrerer Lundhs på et helt annet nivå og må følgelig også satse mer på synlighet, merkevarebygging og reklame. Presis kvalitetskontroll er derfor helt nødvendig.

Tvers igjennom

«Transparent» er et ord Thor-Anders liker å benytte når han skal presentere produktenes fra Lundhs. Men hvordan kan et slikt begrep egne seg i beskrivelsen av et så hardt, varig og durabelt materiale som nettopp stein? Selvfølgelig er det ikke selve larvikitten Thor-Anders her sikter til, men bedriften i seg. – Ved siden av en økt utnyttelse og effektivisering av bruddene skal vi også være åpne snakke ærlig om eksempelvis nye teknikker og ny teknologi.

Hvor mye larvikitt som utvinnes, hvor den fraktes og hvilke prosesser den går igjennom er heller ingen hemmelighet.

Rått parti

Lundhs utvinner ca. 50 000 m3 larvikitt årlig, 99,7 % av dette forsvinner utenlands.

Mange vil nok mene at det hadde vært mer lønnsomt å også foredle råvarene her i landet.

Ja, hvorfor ikke her i Brunlanes?

Thor-Anders må dessverre riste på hodet. – For en slik satsning er både uttak og marked for lite.

I Spania og Italia derimot, der tar de imot flere ulike typer stein fra hele verden. De kan sine saker både innen bearbeiding og sliping. Larvikitten som ender opp her blir til nydelige fliser og plater.

40% av stein fra Lundhs ender opp i Kina og noe også i India og Vietnam. Her i fra reeksporteres de ferdige produktene til et eget marked i Østen.

De mer grove produktene, som murblokker, kantstein og grovskjærte elementer blir produsert her hjemme i Norge.

Bygg blir kledd med Lundhs Real Stone i mange variander. Her ser vi hvordan skrotstein blir til design
Fasade: Lundhs fasjonable kontorer i Larvik demonstrerer hvordan larvikitten kan anvendes som fasade.

Steintøft marked

Liten eller stor, ru eller finslipt, snakker vi om larvikitt, da snakker vi om ekte naturvare. For mange oppleves det kanskje unødvendig å måtte påpeke nettopp dette, men Thor-Anders forteller at markedet, designere og arkitekter, i flere år har endt opp med å velge kunstige og masseproduserte materialer. ­–Er ikke dette et steg i gal retning, spør han. – Er vi ikke snarere ute etter å etterstrebe varer som lar seg benytte igjen og igjen og som gir minst mulig miljøbelastning, både ved produksjon, under bruk og etter endt liv?

Det er nettopp dette Lundhs vil ha fram og som en motreaksjon på plast og polyester har de valgt å etablere merkevaren Lundhs Real Stone.

Ekte vare

Med dette navnet håper Lundhs å signalisere steinens faktiske egenskaper og at disse bør prioriteres framfor materiale med kortere levetid.

Omgjort til for eksempel en benkeplate får du et produkt som er UV-bestandig, slitesterk, enkel å gjøre ren, frostsikker og vannbestandig. Hvis den skal kombineres med treverk, arbeides det nå med å skape et lim som gjør det mulig å løsne de to bestanddelene fra hverandre uten å gjøre skade. Dermed vil det også være mulig å gjenvinne materialene. I tillegg til dette er Lundhs stadig i kontakt med kunstnere og produktdesignere. I samarbeid med dem utvikles mindre, men også mer anvendelige produkt som skjærefjøler, vaser og bordbeskyttere.

Med dette blir steinindustrien ikke bare en viktig og lokal arbeidsplass som gir over 100 arbeidsplasser, men en leverandør av et unikt, estetisk naturprodukt som varer lenge og kan skape estetiske, tidsriktige og til og med grønne hjem.

Thor-Anders er stolt av hva Lundhs står for i dag
Stein og mose: Daglig leder ved Lundh AS, Thor-Anders Lundh Håkestad, velger seg en irrgrønn bakgrunn når han skal avfotograferes. I ryggraden har han også bedriftens verdier presisjon, engasjement og respekt.

Fakta

Larvikitten ble dannet langsomt, men under høyt trykk og høy temperatur. På den måten fikk den sine karakteristiske krystaller. Som et lag over feltene med larvikitt, finner vi ofte bergarten rombeporfyr. I korte trekk er både larvikitt dannet under samme vulkanske prosess i den såkalte Osloriften for nesten 300 millioner år siden. Etter vulkanutbruddet ble liggende øverst som en slags kappe og, i motsetning til larvikitten, størknet den relativt raskt. Rombeporfyrens grunnfarge kan være både sort, rødt og oransje med spredte karakteristiske feltspatrombene. Både rombeporfyren og larvikitten er sjeldne i verdenssammenheng.

Kåringen av Norges Nasjonalstein ble i 2008 Larvikitt
Nasjonal i Brunlanes: I 2008 ble Larvikitten kåret til Norges nasjonalstein.

Tekst: NevlunghavnLosen – Ført i penn av den Marte Østmoe
Foto: Marte, NevlunghavnLosen, Lundhs/Morten Rakke

Om du vil støtte vårt (Losens) engasjement sier vi TUSEN TAKK for en tier eller to, Vipps te #596123.

Del

Legg igjen kommentar

Havna

Når du trenger veiledning, vil vite hva som skjer, bare vil drømme, eller få ro i sjelen, da finner du fram hit.

Se andre nyheter

Følg oss gjerne